Zvole
Obec Zvole

Lesní hospodářský plán

Lesní hospodářský plán obce Zvole 1. 1. 2012 - 31. 12. 2021

Textová část LHP Zvole:                Zde
Seznam pozemků:                          Zde
Mapy:                      obrysová         Zde
                                 orientační       Zde 
                                 porostní          Zde
                                 těžební           Zde 
Závěrečné tabulky: Tabulka 0       Zde
                                 Tabulka 1       Zde
                                 Tabulka 2       Zde
                                 Tabulka 3a     Zde 
                                 Tabulka 3b     Zde
                                 Tabulka 3c     Zde
                                 Tabulka 4       Zde
                                 Tabulka 5       Zde
                                 Tabulka 6       Zde
                                 Tabulka 7       Zde
Tabulky, grafy: Graf č. 1 Plocha věkových stupňů                      Zde
                          Graf č. 2 Plocha věkových tříd                            Zde
                          Graf č. 3 Plocha lesa podle věku                        Zde
                          Graf č. 4 Výhledy těžeb na další období             Zde  
                          Tabulka č. 8 Přehled terénních typů                   Zde
                          Tabulka č. 9 Přehled LT                                        Zde
                          Tabulka č. 10 Olocha dřevin k zalesnění            Zde
                          Tabulka č. 11 Přehled hospodářských souborů Zde 
                          Tabulka č. 12 Zařazení HS do SLT                       Zde
                          Tabulka č. 13 Rekapitulace výše těžeb               Zde 
                          Tabulka č. 14 MZD nedodržení                            Zde
                          Tabulka č. 15 Výchova                                          Zde 
Hospodářská kniha:                          Zde
Plochová tabulka - celkové součty: Zde
Plochová tabulka:                             Zde
 

Kostel 1896

1800

Počet obyvatel

1267

Rok založení

Lesy 125 ha