Menu
Obec Zvole
ObecZvole

NP KLUB

Časové intervaly sociálních služebNP KLUB

Nízkoprahového klubu Zvole

ul.Březovská 346, tel:   602 411 951

 • Pondělí: 16:00 až 19:00
 • Středa: 16:00 až 19:00
 • Čtvrtek: 16:00 až 19:00

Základní informace

Nízkoprahové zařízení je zaměřeno na práci s dětmi se sníženou sociální adaptibilitou, ohrožených sociálním vyloučením. Služba je poskytována ambulantní formou v pracovní dny pondělí, středa, čtvrtek od 16:00 -19:00 hod.  V době letních prázdnin změna provozní doby dle naplánovaných aktivit. Je otevřen všem dětem, které o činnost v tomto zařízení projeví zájem.

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), je působit jako nástroj prevence sociálně patologických jevů v obci Zvole a okolních obcí v rámci MAS Dolnobřežansko. NZDM poskytuje ambulantní formu sociálně postiženým dětem a ve věku od 6 do 26 let dle § 62 zákona č. 108/ 2006 Sb.

Pomoci dětem rozvíjet své schopnosti a dovednosti a zároveň poskytnout pomoc v tíživé životní situaci. Služba je poskytovaná anonymně. Pomoc se zvládáním obtížné životní situace, aby si uvědomili, že jsou spoluodpovědní za svůj vývoj, přípravu do školy, uplatnění v životě, abychom uživatelům služby pomohli pozitivně změnit svoji situaci, poskytnout radu a podporu při řešení problémů v rodině, být místem, kde najdou útočiště, místem kde se mohou vypovídat ze svých problémů, místem kde najdou radu a člověka ochotného naslouchat, místem kde je nebudou soudit, ale kde jim pravdivě řeknou, jaké dělají chyby a jak je mohou napravit. Místem kde mohou smysluplně trávit volný čas a společenské prostředí. Místem, kde mohou předvést své schopnosti a dovednosti.

Cíl

Cílem zřízené sociální služby je nabídnout klientům NZDM  smysluplné trávení volného času a motivaci k seberealizaci; zajištění bezpečného prostředí, vytvoření podmínek k řešení konfliktů a problémů poskytnutím nezbytné podpory; snížení rizik související se situací sociálně slabších rodin a podpoření začlenění klientů do společnosti.

Služba není určena osobám:

 • Osobám, které nesplňují výše uvedené požadavky
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale poskytování zdravotních úkonů
 • Osobám s těžkou sluchovou vadou, osobám nevidomým, které by vyžadovaly specializovanou asistenci při komunikaci
 • Osobám s akutní infekční nemoci
 • Osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy), které by svým chováním ohrožovali ostatní uživatele služby
 • Osobám, které opakovaně porušují pravidla zařízení a vnitřního řádu

Zásady

Všeobecně se nízkoprahová zařízení pro děti a mládež snaží svou službu poskytovat tak, aby v co největší míře odstranila nebo alespoň zmírnila časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by cílové skupině bránily vyhledat prostory zařízení či využívat poskytovanou službu.

O NP klubu Zvole

NZDM - NP klub Zvole, nabízí podporu a pomoc při změně v životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 26 let.  Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času. 

NP Klub Zvole je nepobytovým zařízením, kde děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6-26 let mohou trávit volný čas a najít pomoc a radu v obtížných životních situacích. Zaměření směřuje jak na děti, mládež tak i na dospívající, kteří:

 • se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví, rodinné zázemí (diskriminace, šikana, kriminalita, násilí, rasismus, záškoláctví výchovné problémy, absence zájmů, pasivní životní stereotypy)
 • jsou ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví nebo společenské nebo profesní uplatnění (nezaměstnanost, zadluženost, rozpad rodiny, volba školy a povolání, bydlení, těhotenství před dosažením zletilosti, dávky sociální péče a sociální podpory)
 • jsou ohroženi vyloučením ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, věku, místa bydliště a etnického nebo národnostního původu
 • hledají základnu pro smysluplné trávení volného času

Co je „nízkoprahový klub“?

 • Do klubu můžeš přijít, ať jsi kluk nebo holka, nezáleží na tom, z jaké jsi rodiny nebo v co věříš.
 • Nemusíš uvádět své jméno, stačí nám jen přezdívka – zachováváme tvoji anonymitu.
 • Během otevření klubu můžeš kdykoliv přijít a kdykoliv odejít, jak se ti to zrovna hodí.
 • Nemusíš se zúčastnit připravených aktivit, všechny činnosti děláš dobrovolně.
 • Služby, které nabízíme, jsou ZDARMA, přispíváš si pouze na akce mimo klub.
 • Nízkoprahový = snadno dostupný

Proč jsme tady:

 • Aby ses necítil/a sám/a.
 • Abys věděl/a, že někam patříš.
 • Abychom ti zajistili stejné šance, jako mají ostatní.
 • Aby si s námi zažil/a nové věci.
 • Aby si poznal/a nové lidi a kamarády.
 • Aby si se naučil/a smysluplně trávit svůj volný čas.
 • Abys věděl/a kudy kam (informujeme, radíme, doprovázíme…).
 • Abychom ti pomohli, když máš trable.

NP klub Zvole nabízí

Do NP klubu Zvole můžeš přijít, v rámci otevírací doby, pokud jsi ve věku od 6ti do 26ti let.

Nabízíme ti místo, kde můžeš:

 • svěřit se s problémem,
 • hledat řešení své situace,
 • besedovat a diskutovat nad tím, co tě zajímá,
 • malovat si,
 • poslouchat muziku,
 • dívat se na televizi,
 • hrát a povídat si,
 • pracovat s internetem,
 • zahrát si stolní hry,
 • jít na hřiště,

Můžeme ti pomoci:

 • se školou, když se ti nedaří,
 • s rodiči, když tě neumí pochopit,
 • s dalšími problémy, které tě trápí.

Během prvního měsíce si můžeš obhlédnout a poznávat prostory, kamarády, můžeš si vyzkoušet nabídku služeb klubu a pracovníci ti postupně sdělí podmínky návštěv.
Pak se dohodneme na další spolupráci.

nahoru

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář akcí