Navigace

Obsah

Schválené smlouvy Zastupitelstvem či Radou obce Zvole

2019

22.02.2019 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Zde

13.02.2019 Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech                           přestupků Zde

04.02.2019 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání Zde

14.01.2019 Smlouva o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu Zde

2018

21.12.2018 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů Zde

30.11.2018 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání a dodávce souvisejících                               služeb Zde

30.11.2018 Smlouva o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě Zde

26.10.2018 Smlouva o dílo na zhotovení pojektu a inženýrské spolupráci Zde 

25.10.2018 Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma Zde 

01.10.2018 Smlouva o poskytování hostingových služeb Zde

26.09.2018 Smlouva o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby Zde

20.09.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

20.09.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

06.09.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

06.09.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

03.09.2018 Darovací smlouva Zde

29.08.2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Zde

29.08.2018 Smlouva o úvěru Zde

28.08.2018 Kupní smlouva Zde

20.08.2018 Smlouva o dílo Zde

12.07.2018 Dodatek č.5 Smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního majetku Obce                  Zvole Zde

29.06.2018 Smlouva o dílo -  Dodatek č. 1 Zde

25.06.2018 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Zde

22.06.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

22.06.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

22.06.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

11.06.2018 Smlouva o poskytování služeb Zde

07.06.2018 Smlouva o zpracování osobních údajů Zde

07.06.2018 Smlouva o užití Ortofota ČR Zde

01.06.2018 Smlouva o poskytování služeb Zde

31.05.2018 Příkazní smlouva Zde

31.05.2018 Příkazní smlouva Zde

28.05.2018 Smlouva o dílo Zde
                 Příloha č. 1 Zde
                 Příloha č. 2 Zde
                 Příloha č. 3 Zde
                 Příloha č. 4 Zde        

21.05.2018 Smlouva o dílo Zde

15.05.2018 Smlouva o dílo - Dodatek č. 1 Zde

14.05.2018 Smlouva o zpracování osobních údajů Zde

19.04.2018 Licenční smlouva Zde

10.04.2018 Smlouva příkazní Zde

28.03.2018 Smlouva o dílo Zde

28.03.2018 Smlouva o poskytování právních služeb Zde

20.03.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

20.03.2018 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Zde

16.03.2018 Cenová příloha pro rok 2018 ke smlouvě o dílo č. S030101060 Zde

09.03.2018 Smlouva o dílo Zde

28.02.2018 Smlouva o dodání a montáži výrobků, zařízení veřejných míst a herních prvků Zde

22.02.2018 Dodatek č. 4 k licenční smlouvě 195/2007 Zde

19.02.2018 Licenční smlouva o veřejném provozování Zde

07.02.2018 Licenční smlouva o veřejném provozování Zde

 

2017

23.12.2017 Darovací smlouva Zde

20.12.2017 Smlouva o poskytnutí práv k užívání software Zde

20.12.2017 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

19.12.2017 Veřejnoprávní smlouva Zde

18.12.2017 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

15.12.2017 Darovací smlouva Zde

29.11.2017 Smlouva o nájmu prostor Zde

16.11.2017 Darovací smlouva Zde

13.12.2017 Dodatek č. 1 Dohody o jednotném postupu při provozování infrastrukturního                         majetku Zde

16.11.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Zde

13.11.2017 Kupní smlouva Zde

07.11.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Zde

06.11.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci Zde

02.11.2017 Smlouva o poskytnutí dotace Zde 

09.10.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Zde

05.10.2017 Smlouva o poskytnutí dotace Zde 

05.10.2017 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

03.10.2017 Dodatek č. 4 Dodatek o komplexním provozování infrastrukturního majetku                      Obce Zvole Zde

29.09.2017 Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy na nebytové prostory Zde 

26.09.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Zde

21.09.2017 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

11.09.2017 Objednávka č. 28/17 - Oprava komunikace Zde

01.08.2017 Kupní smlouva Zde

24.07.2017 Smlouva o nájmu místnosti a pozemku Zde

24.07.2017 Smlouva kupní Zde

13.06.2017 Smlouva o spolupráci Zde

12.06.2017 Smlouva o dílo Zde

01.06.2017 Kupní smlouva Zde

25.05.2017 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Zde

22.05.2017 Smlouva o dílo Zde

18.05.2017 Darovací smlouva Zde

17.05.2017 Smlouva o provedení uměleckého pořadu Zde

10.04.2017 Kupní smlouva - TATRA ZDE

03.04.2017 Smlouva o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého                             výkonu formou koncertu Zde

31.03.2017 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Zde

14.03.2017 Smlouva o využívání služeb Scania Zde

27.02.2017 Smlouva o dílo Zde

07.02.2017 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě Zde

26.01.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace Zde 

06.01.2017 Veřejnoprávní smlouva - stavební povolení Zde

 

2016

22.12.2016 Darovací smlouva Zde

09.12.2016 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

09.12.2016 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

04.11.2016 Kupní smlouva Zde

17.10.2016 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

17.10.2016 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

17.10.2016 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

14.10.2016 Dohoda o ukončení a vypořádání Smlouvy o vodojemech Zde

13.10.2016 Smlouva o poskytnutí dotace Zde

31.08.2016 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu místnosti a pozemku Zde

26.08.2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.6.2016 Zde 

08.08.2016 Smlouva o výpůjčce Zde

14.07.2016 Smlouva o dílo - oprava hřbitova Zde

11.07.2016 Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno Zde

30.06.2016 Smlouva o dílo Zde

28.06.2016 Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe Zde

27.06.2016 Dodatek č. 3 Smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního majetku                      Obce Zvole Zde

15.06.2016 Smlouva darovací Zde

06.06.2016 Smlouva darovací Zde

02.06.2016 Smlouva o dílo Zde

14.05.2016 Smlouva o dílo Zde 

25.04.2016 Smlouva o poskytování právních služeb Zde

15.04.2016 Smlouva o dílo Zde

04.04.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Zde

04.04.2016 Smlouva darovací - DOBRÝ ANDĚL Zde

01.04.2016 Dodatek č. 14 veřejná linková doprava Zde 

14.03.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Zde

22.02.2016  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu místnosti Zde 

15.02.2016  Smlouva o dílo Zde

                   Dodatek č. 1 Zde

15.02.2016  Smlouva o dílo Zde

22.01.2016  Smlouva o výpůjčce Zde

 

2015

21.12.2015   Smlouva o poskytnutí dotace Zde

17.12.2015   Darovací smlouva Zde

17.12.2015   Darovací smlouva Zde

16.12.2015   Smlouva o poskytnutí účelové dotace Zde

14.12.2015   Smlouva o poskytnutí dotace Zde

07.12.2015   Smlouva o poskytnutí dotace Zde

03.12.2015   Smlouva o poskytnutí dotace Zde

02.12.2015   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Zde

23.11.2015   Smlouva o úpravě práv a povinností vlastníků Zde

20.11.2015   Smlouva o poskytnutí dotace Zde

19.11.2015   Smlouva o poskytnutí dotace Zde

13.11.2015   Smlouva o poskytnutí dotace Zde

12.11.2015   Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Zde

12.11.2015   Smlouva o poskytnutí dotace Zde

23.10.2015   Smlouva o dílo Zde

09.10.2015   Smlouva o poskytování servisních služeb Zde

09.10.2015   Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.5.2015 Zde

31.07.2015   Smlouva o výstavbě vodojemu Zde

24.07.2015   Pojistná smlouva Zde

17.07.2015   Smlova o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu Zde

22.06.2015   Smlouva o nájmu místnosti a pozemku Zde

22.06.2015   Darovací smlouva Zde 

05.06.2015   Darovací smlouva Zde

29.05.2015   Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Zde

15.05.2015   Dodatek č. 2 Smlouvy o komplexním provozování ifrastrukturního majetku                        Obce Zvole Zde 

15.05.2015   Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů Libeř - Zvole Zde

15.05.2015   Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů Zvole - Ohrobec Zde

07.05.2015   Smlouva o dílo Zde  

05.05.2015   Smlouva o provedení díla Zde

04.05.2015   Smlouva o dílo Zde

27.04.2015   Kupní smlouva Zde

27.04.2015   Kupní smlouva Zde

02.04.2015   Kupní smlouva Zde 

23.03.2015   Nájemní smlouva na nebytové prostory Zde

26.02.2015   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Zde

06.02.2015   Kupní smlouva Zde 

06.02.2015   Rámcová smlouva na fotografické služby Zde

29.01.2015   Kupní smlouva Zde

14.1.2015     Dohoda o změně Zakládací smlouvy Zde

 

2014

22.12.2014   Smlouva o poskytování právních služeb Zde

09.12.2014   Darovací smlouva Zde

18.11.2014   Nájemní smlouva na nebytové prostory Zde

11.11.2014   Nájemní smlouva na nebytové prostory Zde

05.11.2014   Nájemní smlouva na nebytové prostory Zde

16.10.2014   Smlouva o poskytnutí účelové dotace Zde 

22.08.2014   Dohoda o narovnání Zde

01.08.2014   Smlouva o poskytnutí služeb systému Clavius REKS Zde

21.07.2014   Smlouva o právní pomoci Zde

21.07.2014   Smlouva o dílo Zde

14.07.2014   Mandátní smlouva Zde

25.06.2014   Dodatek č.1 Smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního                                    majetku Obce Zvole Zde 

09.06.2014   Smlouva Zde

19.05.2014   Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Zde

24.04.2014   Darovací smlouva Zde

10.04.2014   Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Zde

18.03.2014   Smlouva o poskytnutí právních služeb Zde

15.01.2014   Rámcová smlouva na lesnické práce Zde

14.01.2014   Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a mandátní Zde

 

2013

20.12.2013  Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo Zde

02.12.2013  Smlouva o spolupráci a poskytnutí nebytových prostor Zde

04.10.2013  Smlouva o dílo Zde

04.10.2013  Smlouva o dílo Zde

01.10.2013  Smlouva mandátní o poskytování služeb autorského dozoru Zde

20.09.2013  Smlouva mandátní o poskytování slžeb technického dozoru investora a                              autorského dozoru Zde

04.09.2013  Smlouva o dílo Zde

30.08.2013  Smlouva o dílo Zde

26.07.2013  Mandátní smlouva Zde

19.07.2013  Darovací smlouva Zde

01.07.2013  Darovací smlouva Zde

01.07.2013 Smlouva darovací Zde

20.06.2013  Mandátní smlouva Zde

19.06.2013  Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce Zde

17.06.2013  Smlouva o spolupráci Zde

18.03.2013  Rámcová smlouva na lesnické práce Zde

18.03.2013  Smlouva o dílo Zde  

14.03.2013  Smlouva o výkonu OLH a správce obecních lesů obce Zvole Zde

27.02.2013  Mandátní smlouva Zde

25.01.2013  Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci Zde

16.01.2013  Smlouva o nájmu nebytových prostor Zde

11.01.2013  Příloha č. Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Zde