Navigace

Obsah

Dokumenty k výběrovému řízení "Obec Zvole - Nákup velkokapacitní požární cisterny JSDH Zvole (CAS 30 - 9000/540 - S2VH)"

 • Dodatečná informace - prodloužení lhůty pro podání nabídek Zde
 • Zadávací dokumentace Zde - původní, Zde - opravené znění
 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Zde
 • Příloha č. 2 - Technická specifikace požadované velkokapacitní požární cisterny CAS 30 - 9000/540 - S2VH 6x6 Zde
 • Příloha č. 3 - Kupní smlouva Zde - původní, Zde - opravené znění
 • Příloha č. 4 - Čestné prohlášení, pro fyzickou osobu Zde, pro právnickou osobu Zde
 • Příloha č. 5 - Čestné prohlášení uchazeče Zde   
 • Vyhodnocení nabídek Zde
 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Zde
 • Kupní smlouva Zde

 

Dokumenty k výběrovému řízení na akci "Oprava sociálního zařízení ZŠ Zvole" 6.6.2016

 • Výzva k podání nabídky Zde
 • Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zde
 • Výkaz výměr Zde
 • Návrh smlouvy o dílo Zde
 • Technická zpráva Zde
 • Fotodokumentace ZdeZdeZdeZdeZdeZdeZde
 • Protokol z otvírání obálek Zde

 

Dokumenty k výběrovému řízení na akci "Oprava hřbitova Zvole"  6.6.2016

 • Výzva k podání nabídky Zde
 • Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zde
 • Výkaz výměr Zde
 • Návrh smlouvy o dílo Zde
 • Technická zpráva Zde
 • Fotodokumentace Zde
 • Protokol z otvírání obálek Zde

 

Dokumenty k výběrovému řízení na akci "Revitalizace území Zvole u Prahy"  31.8.2015

 • Výzva k podání nabídky Zde
 • Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zde
 • Návrh smlouvy o dílo Zde
 • Výkaz výměr Zde
 • Situace Zde
 • Legenda k situaci Zde
 • Došlé nabídky a protokol z otevírání obálek dne 1.10.2015 Zde

 

Dokumenty k výběrovému řízení na "Rekonstrukce chodníku a parkovací stání náves J. Štulíka"                                                                                                11.3.2015

 • Výzva k podání nabídky zde
 • Zadávací dokumentace veřejné zakázky zde
 • Návrh smlouvy o dílo zde
 • Technická zpráva zde
 • Výkaz výměr zde
 • Situace zde
 • Příčný řez zde
 • Došlé nabídky a protokol z otevírání obálek dne 31.3.2015 Zde             7.4.2015

 

Dokumenty k výběrovému řízení na polyfunkční dům

 • Výzva k účasti zde
 • Protokol z otevírání obálek zde
 • Zpráva z hodnocení nabídek zde
 • Rozhodnutí o výběru zde
 • Smlouva o dílo zde

 

Dokumenty k výběrovému řízení na "Sadové úpravy hřbitova v obci Zvole"

 • Výzva k podání nabídky Zde
 • Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Zde
 • Návrh Smlouvy o dílo Zde
 • Projektová dokumentace - A. Úvodní údaje, B. Průvodní zpráva,
                                        C. Souhrnná technická zpráva  Zde
                                      - Osazovací plán Zde
 • Výkaz výměr - slepý rozpočet Zde

 

 • Ustanovení členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Zde
 • Seznam podaných nabídek Zde
 • Čestné prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti Zde
 • Protokol o otevírání obálek Zde
 • Protokol o jednání hodnotící komise Zde
 • Smlouva o dílo podepsaná Zde
 • Položkový rozpočet Zde 

 

Dokumenty k výběrovému řízení Dodtavba Polyfunkčního domu Zvole na parc.č. 30/1 a 54/1 v k.ú. Zvole u Prahy

 • Zadávací dokumentace Zde
 • Protokol o otevírání obálek s nabídkami a zpráva z jejich hodnocení Zde
 • Rozhodnutí o vyloučení účastníka Zde
 • Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky Zde
 • Smlouva o dílo podepsaná Zde  
 • Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo Dostavba Polyfunkčního domu ve Zvoli Zde

               Příloha č. 1 Zde

 

Dokumenty k výběrovému řízení Rekonstrukce chodníku v ulici Březovská

 • Výzva k podání nabídky Zde
 • Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zde
 • Návrh Smlouvy o dílo Zde
 • Výkaz výměr Zde
 • Řez skladbou chodníků Zde
   
 • Výběrové řízení - zápis Zde
 • Smlouva o dílo - podepsaná Zde
 • Výkaz výměr - podepsaný Zde