Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Zvole

2.

Důvod a způsob založení

Obec Zvole vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 15 členů

Státní správa
Ing. Olga Trnková - ohlašovna

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad
Hlavní 33
252 45 Zvole

Telefon:      
Kancelář starosty: 257 761 721    
Kancelář: 257 760 337    
E-mail: podatelna@zvole.info
ID DS v4yam5a
Internet. stránky:

www.zvole.info

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole
 

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Zvole, Hlavní 33, 252 45, Zvole

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00  
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 257 760 337
Kancelář starosty
Tel: 257 761 721
e-mail: starosta.zvole@zvole.info

4.5.

Adresa internetové stránky

www.zvole.info

4.6.

Adresa e-podatelny

podatelna@zvole.info

4.7.

Další elektronické adresy

starosta.zvole@zvole.info

mistostarosta.zvole@zvole.info

5.

Bankovní spojení

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.,
předčíslí čísla účtu - žádné
číslo účtu - 7525504
kód banky - 0600

6.

00241890

7.

DIČ

CZ 00241890

8.

Dokumenty

 Vyhlášky

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008

Rozpočty následujících let spolu s rozpočtovými opatřeními Zde 

Závěrečný účet Zde

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu  - Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Zvole

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Zvole vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

Zde

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy Zde       

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Zvole poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                           0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                     0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.      0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                            0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.    0

 

Výroční zpráva za rok 2017 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                           8

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                     1

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.      0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                            0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.    0

 

Výroční zpráva za rok 2016 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                           5

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                     1

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.      0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                            0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.    0

 

Výroční zpráva za rok 2015 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                          15

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                     0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.      0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                            0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.    0

 

Výroční zpráva za rok 2014 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                           7

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                     0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.      0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                            0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.    0

 

Výroční zpráva za rok 2013 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                            1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                      0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.       0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                             0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.     0

 

Výroční zpráva za rok 2012 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                            4

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                      0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.       0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                             0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.     0

 

Výroční zpráva za rok 2011 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                            0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                      0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.       0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                             0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.     0

 

Výroční zpráva za rok 2010 Zde

Počet podaných žádostí o informace                                            2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                      0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.       0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                             0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.     0