Zvole
Obec Zvole

Změny v likvidaci odpadů

Nové služby

Dle platné legislativy jsou obce povinny zajistit od letošního roku nové služby v oblasti likvidace odpadů. První z nich je celoroční možnost likvidace bio odpadu. Kontejner či dva (podle poptávky) bude umístěn na obvyklém místě u křižovatky ulic Březovská a Kolmá a též ve vegetačním čase v Černíkách na zahrádkářské parcele. Další novinkou je zpětný odběr potravinářských tuků. Použité oleje z fritování je možno přelít do PET lahví a ty vhodit do odpadové nádoby, umístěné na návsi v oploceném prostoru pro tříděný odpad (při výjezdu na Ohrobec). Na tomto místě lze též likvidovat drobný kovový odpad – plechovky, hliníková víčka od jogurtů, nápojové plechovky, atd. Tyto kontejnery budou v nejbližší době rozmístěny po jednom též v ulici Centrální a Na Průhonu. Dále jednáme se svozovou firmou o zvýšení počtu svozů tříděného odpadu tak, abychom nemuseli zvyšovat počet nádob a zároveň předešli odkládání odpadu mimo sběrné nádoby.

Zvýšení poplatku za svoz odpadu bylo způsobeno uzavřením skládky Radim pro naši svozovou firmu a nutností překládky odpadu do velkoobjemových kontejnerů v Kyjích a jeho transportu na skládku Velvary. Poplatky byly zvýšeny poprvé od roku 2012.

Mirek Stoklasa

Datum vložení: 16. 1. 2020 15:58
Datum poslední aktualizace: 16. 1. 2020 16:02
Autor: Ing. Miroslav Stoklasa

Kostel 1896

1800

Počet obyvatel

1267

Rok založení

Lesy 125 ha