Navigace

Obsah

Nový územní plán

 


Zpráva o uplatňování územního plánu Zvole, návrh k projednání Zde

Veřejná vyhláška - vystavení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Zvole Zde


Platný Územní plán Zvole, konečné a účinné znění 09 - 2014

 • Opatření obecné povahy Zastupitelstva obce Zvole č. 1/2014/OOP Zde
 • Územní plán Zvole - Textová část 09 - 2014 Zde
 • Výkres základního členění území Zde
 • Hlavní výkres Zde
 • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Zde
 • Výkres koncepce technické infrastruktury Zde
 • Textová část odůvodnění 09 - 2014 Zde
 • Koordinační výkres Zde
 • Výkres širších vztahů Zde
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Zde                                           

Průběh tvorby územního plánu

 • Veřejná vyhláška UP zde
 • Zvole ÚP formulář návrhu na pořízení zde
 • Zvole ÚP zadání oznámení návrhy internet zde
 • Zvole ÚPnSÚ grafická část zde
 • Zvole ÚPnSÚ textová část zde
 • Dne 20.9.2012 bude na Zasedání zastupitelstva Obce Zvole rozhodnuto o návrzích na pořízení ÚP Zvole
 • Návrhy na pořízení ÚP Zvole s Rozhodnutím Zastupitelstva Obce Zvole Zde
 • Schválené Podněty Obce Zvole na pořízení ÚP Zvole Zde
 • Podnět obce Zvole na pořízení ÚP schválený dne 19.12.2012 Zde
 • Podnět obce Zvole na pořízení ÚP schválený dne 31.1.2013 Zde

 

 • Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu zadání územního plánu Zvole Zde
 • Zadání územního plánu Zvole Zde
 • Příloha č. 1 Přehledná mapa oblasti Zde
 • Legenda k mapovému podkladu Přílohy č. 1 Zde
 • Příloha č. 2 Záměry a problémy v území Zde
 • Vyjádření dotčených orgánů k zadání ÚP Zvole
                       - Ministrstvo dopravy Zde
                       - ČR - Státní energetická inspekce Zde
                       - KÚ Středočeského kraje odbor ŽPZ Zde
                       - Ministerstvo obrany Zde
                       - Krajská hygienická stanice Zde
                       - MěÚ Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy Zde
                       - MěÚ Černošice, odbor životního prostředí Zde
                       - Krajský úřad Středočeského kraje - souhrnné vyjádření Zde
                       - Útvar rozvoje hl. m. Prahy Zde
                       - Hasičský záchranný sbor Zde
                       - OVSS I MŽP ochrana nerostného bohatství Zde
                       - KÚ Středočeského kraje odbor ŽPZ - ZMĚNA Zde
 • Podání fyzických a právnických osob
                       - Jaroslav Kozlík Zde
                       - Jiří Jech Zde
                       - Jiří Jech Zde
                       - P. Gabriel, Z. Gabrielová, V. Chaloupková, A. Zeman,
                         M. Hrachovec, F. Hrachovec, M. Hrachovec, M. Hrachovec,
                         T. Šimůnek, J. Sklenář, O. Klustová, P. Sklenář, Y. Těšilová Zde
                       - J. Bernášková, J. Bernášek, M. Kahounová Zde
                       - J. Bernášková Zde
                       - J. Kopelent, Z. Zápotocká Zde
                       - V. Faltus Zde
 • Návrh na pořízení ÚP Zvole s Rozhodnutím Zastupitelstva Obce Zvole Zde
 • Vyhodnocení projednávání návrhu zadání ÚP Zvole Zde
 • Zadní územního plánu Zvole Zde

 

 • Veřejná vyhláška - vystavení návrhu územního plánu Zvole Zde
 • Návrh územního plánu Zvole - textová část Zde
 • Odůvodnění textové části Zde
 • Návrh územního plánu Zvole - mapová část, širší vztahy Zde
 • Návrh územního plánu Zvole - mapová část, základní členění území Zde
 • Návrh územního plánu Zvole - mapová část, hlavní výkres Zde
 • Návrh územního plánu Zvole - mapová část, koordinační výkres Zde
 • Návrh územního plánu Zvole - mapová část, technická infrastruktura Zde
 • Návrh územního plánu Zvole - mapová část, veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Zde
 • Návrh územního plánu Zvole - mapová část, zábory půdního fondu Zde

   
 • Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o územním plánu Zvole Zde
 • Územní plán Zvole - textová část, upravený návrh po společném jednání  Zde
 • Územní plán Zvole - mapová část, základní členění území, upravený návrh po společném jednání Zde
 • Územní plán Zvole - mapová část, hlavní výkres, upravený návrh po společném jednání Zde
 • Územní plán Zvole - mapová část, veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, upravený návrh po společném jednání Zde
 • Územní plán Zvole - mapová část, technická infrastruktura, upravený návrh po společném jednání Zde
 • Územní plán Zvole - textová část odůvodnění, upravený návrh po společném jednání Zde
 • Územní plán Zvole - mapová část, odůvodnění územního plánu - koordinační výkres, upravený návrh po společném jednání Zde
 • Územní plán Zvole - mapová část, odůvodnění územního plánu - širší vztahy, upravený návrh po společném jednání Zde
 • Územní plán Zvole - mapová část, odůvodnění územního plánu - zábory půdního fondu, upravený návrh po společném jednání Zde