Navigace

Obsah

 

Rekonstrukce zázemí kiosku pro občerstvení

a zastřešení prostorů pro návštěvníky

strýček RýčekVeškeré práce na rekonstrukci pozemku probíhaly formou brigádnické činnosti.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří  přidali ruku k dílu. 

Vytvořili tak dílo, které bude sloužit dlouhá léta obyvatelům Černík, Zvole a všem návštěvníkům z blízkého i dalekého okolí.

 

          Kronika akce:

Sobota 16. března 2013

Byly v 9:00 zahájeny práce. Celkově zde pracovalo 14 dobrovolníků. Byl vyklizen kiosek, probourána stěna do skladu, vybourány podlahy kiosku, vyklizen a uklizen sklad - kůlna. Věrky všem uvařily výborný buřt gulášek. Práce byly ukončeny okolo 15:30.

Dobrovolníci: Rastislav Betinec, Ladislav Svoboda, Emil Toman, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Viktor Šilhavý, Věra Podhorecká, Věra Krejčová, Patrik Podhorecký, Dáša Tomanová, Jarmila Šilhavá, Lenka Betincová, Pepa Špinler a pan Kozlík.

Sobota 23. 3. 2013

Od 9:00 se pokračovalo v započatých pracích. Akce se zúčastnilo 9 dobrovolníků. Bylo provedeno zaměření, vykolíkování budoucího přístřešku. Příprava rekonstrukce elektrického vedení. Věrky opět uvařili gulášek, tentokrát houbový, všem pracovníkům.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Pepa Špinler, Tonda Kolínský, Patrik Podhorecký, Viktor Šilhavý, Věra Podhorecká, Věra Krejčová.

Pondělí 25. 3. 2013

Přesné zaměření stavby a patek pro zabetonování. Rosťa Betinec

Úterý 26. 3. 2013

Zakoupení patek. Rosťa Betinec

Středa 27. 3. 2013

Nákup na pile. Rosťa Betinec, Jakub Talík

Čtvrtek 28. 3. 2013

Nákup a dovoz písku. Rosťa Betinec, Petr Hanzl

Pátek 29. 3. 2013

Od ranních hodin předseda Rastislav Betinec s Jakubem Talíkem "vyrubali" 14 děr pro zabudování patek nosných trámů. Vyvztekali se na břidlici, kořenech a navezené suti, které velmi ztěžovaly kutání. Pomocníkem jim sice byl motorový jamkovač, ale nebýt bouracího kladiva Viktora Šilhavého, kutali by tam dodnes...

Sobota 30. 3. 2013

To ráno znovu napadl sníh, ale "stavbaře" to neodradilo. Jako první, hned po ránu byl zakoupen cement, poté se "rozjela" míchačka a začalo betonování patek pro nosné sloupy. Poprvé mezi nás zavítali další dobrovolníci, kteří vyslyšeli naší výzvu, že jsou vítáni všichni, kdo chtějí přiložit ruku k dílu a vykonat něco prospěšného pro naši osadu. Děkujeme.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Patrik Podhorecký, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Tomáš Boreš, Michal Slabý, Jirka Matoušek, Jáchym Kopřiva.

Sobota 6. 4. 2013

Počasí nám stále moc nepřeje. Zima byla jako na Sibiři. Přes den 3 až 5 stupňů nad nulou. Tedy žádný med. I přes tyto okolnosti se ráno sešli chlapi, aby opět pokračovali v započaté práci. Tentokrát se do zabetonovaných patek zabudovaly sloupy, na sloupy trámy a mezi ně krokve. Jarka Hrubá a Lenka Betincová se postaraly o hladové žaludky našich stavbařů ohřátým točeným salámem s chlebem a hořčicí i čokoládovou buchtou ke kafi. Pracovalo se od brzkého rána a poslední krokev byla usazena až v 17:30.

Přes týden začali někteří z obyvatel i přátel Černík přispívat finančními příspěvky na tuto rekonstrukci do pokladničky v potravinách u Hrubých. Pan Pelikán nás podpořil materiálně. I takový dar pomůže. Děkujeme všem.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Tomáš, Boreš, Pepa Špinler, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Michal Slabý, Jirka Matoušek, Jarka Hrubá, Lenka Betincová.

Sobota 13. 4. 2013

Vzhledem k technickému stavu starého kiosku se rozhodlo se o jeho zbourání. Beton vydrolený, dřevo shnilé, hlavně u základů. Během této soboty "padl kiosek k zemi".

Dobrovolníci:  Rosťa Betinec, Emil Toman, Patrik Podhorecký, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Michal Slabý, Jirka Matoušek, Pepa Špinler.

Sobota 20. 4. 2013

Den betonování. Devět dobrovolníků se ráno chopilo lopat, koleček, kýblů, míchačky a betonovalo se o sto šest. Nejdříve se však šalovalo, potom se položily kari sítě. Do betonu se přidávalo kamení "vydobyté" z různých koutů pozemku. Oproti původním předpokladům se cementu spotřebovalo nečekaně hodně. Kuba Talík měl plné ruce práce s jeho dovozem a doplňováním. Práce se nedala přerušit a tak se pracovalo historicky nejdéle - celých 11 hodin. Betonová podlaha kiosku byla pozdě večer konečně hotová.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Michal Slabý, Jirka Matoušek, Jakub Talík, Patrik Podhorecký

Pondělí 22. 4. 2013

Nákup dřeva na pile.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Jakub Talík.

Sobota 27. 4. 2013

Zahájení stavby dřevěné konstrukce. Zde převzal patronát nad výpočty, přesnými úhly, vodováhou apod. Pepa Špinler. Dostal tak přezdívku major Vočko, pro své přesné oko.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Viktor Šilhavý, Pepa Špinler, Ivan Michálek, Patrik Podhorecký.

Středa 1. 5. 2013

Pokračovalo se ve stavbě dřevěné konstrukce. Zasazovaly se již krokve. Odpoledne ženy vysakaly a upravily zarostlé plochy kolem klubovny.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Viktor Šilhavý, Pepa Špinler, Věra Podhorecká, Věra krejčová a Dáša Tomanová.

Čtvrtek 2. 5. 2013

Stavba dřevěné konstrukce, krovů. Při pracích spadnul Rosťa ze štaflí a ošklivě si narazil pravý loket. Tonda si rozbrusem popálil tepláky a mikinu. Od té doby vyfasoval zástěru z pevného plátna, která mu chrání oblečení při těchto nebezpečných pracích.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Pepa Špinler, Tonda Kolínský, Petr Hanzl.

Pátek 3. 5. 2013

Dokončila se stavba dřevěné konstrukce kolem plánované zastřešené plochy.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Pepa Špinler, Tonda Kolínský, Petr Hanzl.

Sobota 4. 5. 2013

Zahájení stavby střechy. Tento den jako na potvoru pršelo. Navzdory tomu Michal s Jirkou vylezli na konstrukci a začali natloukat latě napříč krokvemi. Třetina plochy byla dokončena. Došly latě. Byly zahájeny práce na kiosku, kdy se začala rýsovat jeho základní konstrukce.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Patrik Podhorecký, Pepa Špinler, Ivan Michálek, Michal Slabý, Jirka Matoušek.

Úterý 7. 5. 2013

Nákup a složení latí a OSB desek

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Kuba Talík, Petr Hanzl

Středa 8. 5. 2013

V den státního svátku, dni volna, se dobrovolníci opět sešli. Petr a Tomáš se vrhli na střechu. Ostatní pracovali na kiosku. Tento "pracovní" den byl velmi dlouhý, ale stihlo se toho hodně. Kiosek získal střechu i stěny. Latě na střeše byly přibity skoro všechny. Pan Lešetický s Viktorem posekali trávu na celém pozemku.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Tonda Kolínský, Petr Hanzl, Pepa Špinler, Ivan Michálek, Tomáš Boreš, Viktor Šilhavý, Karel Lešetický.

Čtvrtek 9. 5. 2013

Tento den trojice chlapů dodělali šikminy na střeše. Od toho dne se k nám počasí obrátilo zády. Začalo pršet. Bohužel se nestačila střecha pobít lepenkou a tak se muselo čekat na vyschnutí a sluníčko.

Dobrovolníci: Petr Hanzl, Pepa Špinler, Tonda Kolínský

Sobota 11. 5. 2013

Počasí nic moc a tak se pracovalo na kiosku. Přibyly tam pulty, vnější stěny atd.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Emil Toman, Tonda Kolínský, Pepa Špinler, Ivan Michálek, Honza Šmejkal, Karel Lešetický.

Neděle 12. 5. 2013

Tak konečně vysvitlo sluníčko. Parta se tentokrát sešla i v neděli a od 3 hodin odpoledne až do večera pobíjeli střechu lepenkou.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Emil Toman, Pepa Špinler, Tomáš Boreš.

Sobota 18. 5. 2013

Ráno to nevypadalo s počasím moc dobře. Lilo, ale po osmé už přestávalo. Dopoledne bylo pod mrakem a odpoledne se vyčasilo a svítilo nám sluníčko. Tato sobota byla věnována dokončovacím pracím všeho druhu, kterých bude ještě spousta. Dodělávala se střecha včetně izolace a dokončovala se izolace trámů u podlahy. Zalištovaly se prostory v kiosku, pracovalo se na elektrických rozvodech včetně osvětlení, stěhovalo se a montovalo se základní vybavení kiosku, uklízelo se, kde se dalo. Kiosek má od této soboty dveře, kuchyňskou linku a police. Už se začíná rýsovat finální podoba. V mezičase se již připravovaly věci na dětský den, který se bude konat právě v těchto prostorách.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Emil Toman, Tonda Kolínský, Pepa Špinler, Ivan Michálek, Petr Hanzl, Karel Lešetický.

Čtvrtek 23. 5. 2013

Dopoledne byly koupeny OSB desky a odpoledne se výráběly a montovaly okenice v kiosku.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Pepa Špinler, Kuba Talík, Tonda Kolínský

Pátek 24. 5. 2013

Celé odpoledne až do 20:00 čtveřice dobrovolníků zateplovala a pobíjela boční stěny kiosku.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Pepa Špinler, Tonda Kolínský, Petr Hanzl

Sobota 25. 5. 2013

Byl to pěkně náročný den. Pracovalo se od rána, od 8:30 do 21:00. V průběhu dne se přehnalo několik dešťových přeháněk, foukal strašně studený vítr. Celá parta se "vrhla" na poslední dodělávky jako osvětlení, elektrické rozvody, úpravu venkovních povrchů, vchodu do kiosku. Odpoledne se k chlapské partě přidaly ženy, které se daly do celkového úklidu a finálních úprav včetně dekoračních prací. Probíhaly poslední přípravy před dětským dnem.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Emil Toman, Tonda Kolínský, Pepa Špinler, Láďa Svoboda, Petr Hanzl, Viktor Šilhavý, Jarka Hrubá, Jarmila Šilhavá, Věra Krejčová, Věra Podhorecká, Jana Hrachovcová, Markéta Svobodová, Lenka Betincová.

Pátek 31. 5. 2013

Tento den byla slavnostně ukončena první etapa rekonstrukce. Na pozemku, pod novým zastřešením se sešli všichni dobrovolníci a jejich rodinní příslušníci, kteří brigádnicky i jinak pomohli při rekonstrukčních pracích. Jednání zahájil předseda ZO ČZS Rastislav Betinec, který poděkoval nejen brigádníkům za jejich velmi aktivní pomoc, ale i jejich manželkám a celým rodinám, které museli absenci těchto mužů po dobu třech měsíců vydržet a mnohé respektovat. Pan starosta Miroslav Stoklasa ocenil nadšení, obětavost i kamarádského ducha všech zúčastněných, bez kterých by toto dílo nevzniklo.

 

No a nastalo léto.

Přišla první zatěžkávací zkouška nového kiosku i zastřešení zázemí - uspořádání Dětského dne v sobotu 1.6.2013. Všichni přítomní v tento extrémně deštivý den ocenili nově zastřešené prostory.

Bohužel to byla i zatěžkávací zkouška pro střechu. Holt povrch střechy není ještě finálně dořešen a tak nám déšť ukázal, kde jsou skuliny a že toto provizorní řešení není zrovna ideální. Pro dokončení všech potřebných prací je třeba dalších finančních prostředků k nákupu stavebního materiálu. Práci zvládáme s pomocí dobrovolníků sami a zdarma. Objem peněz byl téměř vyčerpán a ještě toho tolik zbývá... Na začátku léta jsme se proto rozhodli uspořádat společenské akce, kterými bychom chtěli vydělat na celkové dokončení rekonstrukce - střechy, podlahy kiosku, dlažby či jiného povrchu venkovních zastřešených prostorů atd.

Přišly povodně, potom prázdniny s vedry. Všichni měli plné ruce práce na svém. Není se co divit, vždyť věnovali celé jaro společnému budování. Brigádnická činnost na čas usnula.

 

A my se nadechli a pokračujeme...

 

Sobota 27. 7. 2013

Rosťa a Láďa se konečně koncem července vrhli na dokončovací práce. Laky byly již nakoupeny z jara a tak zbývalo jen najít čas a chuť. Pustili se do obroušení a nalakování trámoví. Bylo vedro jak v pekle, ale sloupy a základní trámy zvládli.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda

31. a 32. týden

V těchto dvou týdnech se trojice dobrovolníků věnovala velmi potřebné záležitosti. Rozhodla se obrousit a nalakovat všechny dřevěné lavice a stoly, které návštěvníci jistě ocení při pořádaných akcích.

Dobrovolníci: Tonda Kolínský, Věra Krejčová, Věra Podhorecká

Sobota 10. 8. 2013

Ráno v 9 hodin se první pracovní skupina ve složení Láďa, Rosťa, Petr a Jarka vydala přestěhovat starší darovanou kuchyňskou linku od Böhmů na spolkovou parcelu.

Emil s Ivanem se pustili do čištění střech nad podiem a novým kioskem. Tonda pokračoval v broušení stolů a lavic. Roman začal upravovat stávající kuchyňskou linku v kiosku, kterou následně dokončili Pepa s Petrem. Skupina ve složení Jarka, Věra, Jarmila, Věrka a Roman se pustila do kompletního vystěhování a úklidu klubovny, do které poté nastěhovala skříňky darované kuchyňské linky.

Po obědě se opět pokračovalo. Petr upravil a prodloužil pracovní plochu v kiosku. Emil se dal do úklidu kůlny. No a přítomné ženy - Jarka, Věra, Jarmila a Věrka si vzaly na paškál všechny úložné prostory a uložené věci v klubovně a kiosku. Vzaly to z gruntu – vyhodily nepotřebné, roztřídili, zabalily, uložili veškeré potřebné pomůcky do nově vzniklých úložných prostorů v kiosku a klubovně.

Dobrovolníci: Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Jarka Hrubá, Petr Hanzl, Roman Maršík, Pepa Špinler, Emil Toman, Tonda Kolínský, Ivan Michálek, Jarmila Šilhavá, Věra Krejčová, Věrka Podhorecká

33. týden

Celý tento týden byl opět ve znamení broušení a natírání stolů a lavic. K veliké radosti dobrovolníků, už jsou stoly a lavice HOTOVÉ. Věrka Podhorecká věnovala velkou část své 3týdenní letní dovolené této bohulibé činnost, za což jí patří DÍK.
 

Dobrovolníci: Tonda Kolínský,Věra Krejčová,Věrka Podhorecká

No a co se dělo v roce 2014 ?

1. 3. 2014

Úklid, prořezání stromů, jarní práce na pozemku.

Dobrovolníci: Věra Krejčová, Věrka Podhorecká, Emil Toman, Tonda Kolínský, Rosťa Betinec, Láďa Svoboda

22. 3. 2014

ČZS obdrželo darem zámkovou dlažbu. Brigádníci rozebrali zámkovou dlažbu na dvorku dárců, ta byla převezena a následně uložena na pozemku ČZS. Vytvořili se 3 skupiny pracovníků. Jedna rozebírala a nakládala do vozíků dlažbu, druhá dvěma vozidly vozila, třetí vykládala a ukládala na parcele ČZS.

Dobrovolníci:  Emil Toman, Jarmila Šilhavá, Roman Maršík, Rosťa Betinec, Láďa Svoboda, Tonda Kolínský, Pepa Špinler, Věra Krejčová, Věrka Podhorecká, Viktor Šilhavý, Petr Hanzl, Lenka Betincová

19. 7. 2014

Dlažbu u vchodu kiosku položil Petr Martínek. Děsně namáhavou práci při přípravě prostoru pro zámkovou dlažbu, zahrnující odstranění stávající dlažby, vykopání, srovnání celého prostoru, včetně vykopání a odstranění pařezu uprostřed placu, zabudování obrubníků, následné vysypání štěrkem zvládli Rosťa Betinec, Emil Toman, Roman Maršík, Viktor Šilhavý, Ivan Michálek Petr Hanzl a Tonda Kolínský. S odstraněním pařezu nakonec pomohl Martin Uher se svou těžkou technikou. Bez ní by to bylo móc těžké. Chlapům asistovaly Věrky, Krejčová a Podhorecká.

26. 7. 2014

Zahájení pokládky zámkové dlažby. Byl to koncert v čele se dvěma virtuózy Romanem Maršíkem, Petrem Martínkem. Dalšími pomocníky byli: Rosťa Betinec, Ivan Michálek, Jakub Horák, Tomáš Boreš, Viktor Šilhavý, Emil Toman, Tonda Kolínský, Jarmila Šilhavá, Věra Krejčová, Věrka Podhorecká

9. 8. 2014

Dokončení pokládky zámkové dlažby. HURÁ máme to HOTOVO !!!! Prostor u kiosku j ecelý  krásně vydlážděný. Takže zde můžeme dobře rozložit stoly a lavice, nebudeme mít boty plné písku nebo bláta. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přispěli svým dílem k tomuto zdárnému konci.

Kdo všechnotento poslední den pracoval? Rosťa Betinec, Petr Martínek, Roman Maršík, Viktor Šilhavý, Emil Toman, Tonda Kolínský, Ivan Michálek, Tomáš Boreš, Láďa Svoboda, Jarmila Šilhavá, Věra Krejčová, Věrka Podhorecká, Klára Betincová, Helena Adámková, Lenka Betincová

28. 8. 2014

Rosťa Betinec před koncertem kapely FO3 zastřešil prázdný prostor mezi levou částí klubovny a novou střechou v prostoru pro grilovací koutek při akcích. Od toho dne je již celý prostor kompletně zastřešený.

 

Fotografie z průběhu prací na rekonstrukci:

 

Stránka

zahájení prací 16.3.2013
Jarmila s Dášou debatují u starého stánku

zahájení prací 16.3.2013
Jarmila s Dášou debatují u starého stánku

Petr vytrhává podlahu stánku

Petr vytrhává podlahu stánku

vyklízení stánku

vyklízení stánku

kůlna se musela také vyklidit a uklidit

kůlna se musela také vyklidit a uklidit

 

 

Takto vypadal plac mezi stánkem a pódiem 16.3.2013

Takto vypadal plac mezi stánkem a pódiem 16.3.2013

Věrky uvařili gulášek

Věrky uvařili gulášek

 

 

 

 


Stránka