Navigace

Obsah

Od roku 2013  probíhá na pozemku ČZS rekonstrukce zázemí kiosku pro občerstvení a zastřešení prostorů pro návštěvníky.

V sekci "základní informace o rekonstrukci" se můžete seznámit s touto akcí. Naleznete zde i seznam dobrovolníků a dárců, kteří se zasloužili o úspšné dokončení rekonstrukce.

V sekci "Kronika rekonstrukce pozemku včetně fotogalerie" si můžete přečíst kroniku, kde je uveden průběh všech dobrovolnických akcí na pozemku během let 2013 a 2014. Můžete si prohlédnout fotografie a přesvědčit se o postupu prací i obdivovat nasazení dobrovolníků.

 

 

 

Informace předsedy o činnosti ČZS v Černíkách ve Zvolských novinách č.1 2012 zde ke stažení