Navigace

Obsah

Kronika osady Černíky   

SEPSÁNO V ROCE 2008 Jaroslavou Hrubou

 

85 let od první zmínky o osadě Černíky

 

Majitelé: statkáři z Březové

Trnkovi - nejmladší ze sester provdaná Trnková - prodej pozemků  na 
                        vyplacení věna ostatním dvěma sestrám
Járkovi
Pařízkovi
Plottovi - Plott statkář a starosta Březové
 
Původně zde byly pastviny a lesy.

 

LEGENDA- jedna parcela byla prodána za „PUŠKU“

První průkopník Jaroslav Bělor, dne 23.4.1923 žádá o pronajmutí
pozemku k postavěníchaty v neznámém údolí u starosty Březové p. Plotta. Chata je postavena už v červnu r.1923 a stává se oázou klidu  a radosti mladých lidí, přátel a kamarádů Jaroslava Bělora. Postupně se budují další chaty a překrásné údolí protnuté potokem dostává jméno „Zlaté údolí“.
 
Po založení trampských osad ve Zlatém údolí, objevují krásu zdejšího
kraje další obyvatelé Prahy. Jsou to členové první vzdělávací besedy
národního dělnictva pro Smíchov a okolí, později nesoucí jméno „Beseda Palacký“, kteří zde staví v r.1932 pro své členy chatu.
 
Tato chata je dlouhá léta zázemím nejen rekreačním, ale i kulturním a sportovním pro členy Besedy i celý kraj. Její členové šířili slávu
organizace nejen v pražském divadelnictví, ale i v družném sportovním zápolení v Černikách.
 
Členem Besedy byl i první šerif osady Otakar Kaucký a první osadníci p.Šmejkal, Ing. E.Hruška, Karel Chaloupecký, A.Procházka, Josef Karel,
Dr. Stenberg, Ing. Josef Jíra, František Kolínský, Josef Franěk a další.
 
Po roce 1932 vzniká osada „Černíky“ název převzatý podle místních
označení polí např. Černička.
 
návrh parcelace
 
Tradice přátelství, dobrého kamarádství, vzájemného porozumění a ctitelů
krásné přírody se kolem šerifa Oty Kauckého vytváří kroužek přátel,
kdykoliv ochotný k radě i pomoci. V Černíkách vzniká čilý společenský
život a začínají zde první společné události - dětské dny, společenské
zábavy, sportovní zápolení.
Po roce 1937 dochází k prodeji rozsáhlých pozemků z Plottova dědictví k úhradě studijních výloh jeho dcery. Rozsáhlá parcelace a výstavba chat
vzniká zejména při dnešních ulicích Dlouhá, Nad Zlatým údolím,
Zahradní a při hlavní cestě.
Společenský život pokračuje pod vedením šerifa Oty Kauckého a v roce 1938 vzniká první organizovaný spolek „Sportovní klub – Černíky“.
 
Svépomocí se buduje volejbalové hřiště v Lesní ulici, kde soupeří v utkáních se členy Besedy i Zlatého údolí.
 
volejbalové hřiště v Lesní ulici
 
V roce 1938 měl sportovní klub 30 členů. Jeho hlavní starost byla pomoc při stavbě chat,budování zahrad, ale také společenské slavnosti pro děti,
jejichž tradice našla v Černikách trvalé usídlení. Černíky také mají
středisko „hospodu Kasalických“. Je zde orchestrion, taneční parket
a pravidelně každou sobotu se zde scházejí trampové i osadníci. Hospoda
stála na dnešním pozemku p. Hrubého a později byla vybudovaná v 
hájovně, kde hostinskou živnost provozoval p. Hodač se svoji manželkou
- dnes objekt u stanice autobusu (majitelka pí. Dudášová).
 
Za druhé světové války se funkcionáři v „ilegalitě“, to už byl předseda Dr. Štenberg, scházejí nepravidelně v chatách nebo v Praze. Po válce dochází v Černikách k desetileté přestávce a oživení společenského života začíná založením zahrádkářského spolku.
 
Na zahradě p. Gutha dne 17.srpna 1957 se konala ustanovující schůze 
odbočky zahrádkářů, kde byl zvolen výbor:
 
- předseda             př. K.Chaloupecký
- místopředseda     př. J.Uxa
- jednatel              př. M.Guthová
- pokladník           př. J.Kolínský
- zapisovatel         př. Ing. J. Jíra
- hospodáři            př. L. Guth a F. Souček   
- členové výboru    př. Bohman, Trčka, Vrzák.
 
Nový výbor zahájil svoji činnost s počtem 35 členů a finančními
prostředky darovanými členy výboru.
 
Po úmrtí př. Chaloupeckého v r. 1963 byl zvolen předsedou J. Kolínský
a v té době už bylo 90 členů zahrádkářského spolku.
 
Od roku 1963 – 1970 se díky předsednictvu  zahrádkářů realizovala  elektrifikace osady, úpravy cest. Byl zaveden elektrický
proud do více než 70ti chat.
 
 domek paní Penkové
Fotografie z dob větrné elektrárny, domek pí Penkové v Černické ulici.
 
Ve spolupráci s MNV ve Zvoli byly organizovány brigády, na pronajatém pozemku přítele Urbana vznikl sklad pro prodej stavebního materiálu a hnojiva. Výbor zahrádkářů na něm také pořádal dětské slavnosti, táboráky a sportovní soutěže.
 
manželé Zoulovi

  foto manželé Zoulovi

 

Pozn. Skalka před nynějším OÚ je taktéž dílem černických zahrádkářů
(manželé Guthovi).
 
Také př. poslankyně Zoulová upevnila spolupráci s MNV Zvole. Její
zásluhou se podařilo upravit část komunikací, zřídit telefonní spojení
a pořádat brigády na zlepšení vzhledu osady.
 
Roku 1970 ze zdravotních důvodů odstoupil předseda J.Kolínský
a na jeho funkci byl zvolen př.J. Uxa a působil v ní v letech 1970-1976.
 

Za jeho éry se odkoupil pronajatý pozemek od přítele J. Urbana.

Dalším předsedou organizace byl v roce 1976 zvolen př. Augustin Karel.
Jeho mimořádná pracovitost a důslednost upevnila vztahy
osadníků a zahrádkářů, kterých už bylo 120 členů.
Na   spolkové  parcele  se  zřídila  studna,   byla  postavena  klubovna  
a  stánek  na občerstvení, využívaný při společenských akcích.

 

 foto  hřiště v údolí

hřiště v údolí

 

 foto černická mládež

černická mládež

 Zdena Čechová, Eva Sedláková, Radka Hrušková, Kamila Housová, Helena Sedláková, Dáša Jírová, Eva Hrušková, Jaruška Penková.

 

černická mládež 2

Zdeněk Chmelík, Jaroslav Žížala, Karel Chmelík, M. Petránová,

M. Bohmanová, M. Vondráčková, Věra Bohmanová, Pavel Vondráček, Sovová, Jana Vondráčková, Miroslav Vondráček, Marie Žížalová

 
foto: společná oslava 60. narozenin př.Bohmana

  společná oslava u Bohmanů

Elvis Presley jako ,,Tonánek“Kolínský je stále mezi živými. Pavel Novák anebo Jirka Konopásek???
 
Jirka Konipásek, Gusta Karel,Tonda Kolínský, Eva Kolínská,
Konipásek st., Mirka Konopásková, Mir. Grossl, Bohumil Michálek,
Pavel Werner, Bohumil Toman st., pí Michálková, pí Guthová,
Mudr Jíra, p.Guth, Ondřej Bohdan, pí Bohmanová,pí Grosslová,
pí Karlová, pí Tomanová, pí Uxová.