Navigace

Obsah

 

Jaroslava Hrubá nám ve své kronice přibližuje dění a atmosféru po roce 1989.

Po sametové revoluci jsem začala jezdit na víkendy do Černík. Přestože
v té době již dost lidí zde žilo trvale, jezdilo se nakupovat
do Březové nebo do Zvole.
V roce 1992 se situace zlepšila neboť OU Zvole umístil se souhlasem
zahrádkářů na jejich pozemku stavební buňku, která byla
pronajata panu Jeřábkovi jako sezónní prodejna potravin.Tento
provizorní obchůdek se stal jakýmsi „KULTURNÍM  A 
NÁKUPNÍM CENTREM“ neboť se zde nejenom nakupovalo, ale i při 
posezení u dobrého moku se seznamovalo s dalšími novými chataři.
Vzhledem k tomu, že prodej potravin a smíšeného zboží ( biče,tyče
a jiné pokrutiny) je moje profese a zároveň celoživotní koníček, jsme si
s nynějším manželem v roce 1994 toto
,,NÁKUPNÍ A KULTURNÍ CENTRUM“
od obce pronajali. Kromě běžného prodeje jsme začali organizovat 
různé akce. Například Štědrý den s celou Černickou osadou již
21.srpna a Silvestr a vítání Nového roku 1995 se slavil v září. V roce
1998 byl otevřen krámek potraviny Hrubý v nových, mnohem větších
prostorách, fungující jako samoobsluha s obslužným pultem lahůdek.
Venku bylo upraveno kryté poseznení u stolků.
 
nový krám Hrubých
 foto: Nový krámek 

zahrádka u krámku

foto: Venkovní posezení před krámkem
 
Éra „Lesní vinárny“ vinárníka Tomance
 
Opuštění spolkové parcely ČZS Černíky z důvodu nově otevřené prodejny
„Potraviny Hrubý“, kde byla možnost posedět pouze v letních měsících,
tudíž proostatní období se „společensky žilo“ u Tomanců“

lesní vinárna

 
  
vinárník pan Tomanec
Pan vinárník Tomanec
 
vinárníková Tomancová
Paní vinárníková Tomancová
 
svatba u Tomanců
první svatby u Tomanců 
 
Hrachovcovi
Hrachovcovi
 
Richterovi
Richterovi
 
Pokračování kroniky záleží na nastupující generaci…
 
 
Velký dík všem, kteří pomohli a dodali materiály ke vzniku této
„pidikroniky“.
 
Dík samozřejmě patří i Českému zahrádkářskému svazu Černíky, jehož
zásluhou Černíky stále žijí!!!
 
Věnováno ČSZ Černíky
 
Zpracovala Jaroslava. Hrubá
L.P. 2008